Samförläggning och byggbeslut i Södra Väringen!

måndag, juni 26, 2017 - 12:00

Samförläggningen är färdig i Södra Väringen och beslut om byggnation av fibernät är fattat för området Södra Väringen, Raboda och Sånnaboda i Örebro kommun.