Kommuner, nätägare, operatörer och underentreprenörer

Fibergruppen samarbetar med nätägare och kommunikationsoperatörer där våra kunder finns bland landets kommuner, fastighetsägare, företag och privatpersoner.

Vi fungerar som underentreprenör åt flera internationella bolag inom telekom och bredband, samtidigt som vi har ett brett nätverk av underentreprenörer som kompletterar vår egen personal.

Med stor erfarenhet av byggnationer främst med Telia Company och Skanova som beställare utför vi projektering, byggnation och installation samt service av kommunikationsnät.
Majoriteten av våra nät är därför byggda enligt Skanovas höga standard.

Vår helhetslösning anpassas efter kundens önskemål.
Vi samordnar bredbandsstöd, nätägare, kommunikationsoperatör och slutkundskontakt - anpassningsbara efter varje unikt områdes förutsättningar och behov, för en effektiv process och bästa möjliga resultat.

Samarbeta med oss?

Kontakta oss för mer information och ett personligt möte.